Zdráva budiž, Maria (SR - sobota Obětování)

3922

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Zdráva budiž,   Maria
Pán je   s tebou   s výsosti,
mezi všemi   ženami
ty jsi   plná milosti.
2.  Budeš matkou   blaženou
Jezu Krista   milého,
Synem Božím   bude slout
plod života   čistého.
3.  S bázní   svatou přijala
Panna zvěsti   andělské:
Staň se,   děla pokorně,
podle vůle   nebeské!
Zpěvník ProScholy.cz 2024