Nejmocnější Bože Otče (SR - sobota Sanktus)

3923

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
  Nejmocnější Bože   Otče vždycky
svatý nejmoudřejší   Synu Boží   svatý.
nejdobrotivější Těšiteli
v dařích   hojný, původce   pravdy Duše   svatý!
Hospodin jsi   Bůh zástupů,
plná jsou   nebesa
všechna i   země tvé   cti slávy
blaze je   tomu, kdož   tě chválí.
Zpěvník ProScholy.cz 2024