Vítej, milý Jezu Kriste (SR - sobota Přijímání)

3926

Autor neznámý
Licence: volné dílo (uplynula doba trvání majetkových práv)

Skrýt akordy
1.  Vítej, milý   Jezu Kriste,
jenž ses   vtělil v   Panně čisté,
abys naše   viny, Bože   lásky plný,
obmyl a   shladil.
2.  Tvůrce mocný   světa všeho
poslal Syna   jediného,
aby věčně   žili,
kdož mu   věrni byli,
v království   jeho.
3.  Odřekněm se   nepravosti,
hříchů všech   a hněvu,   zlosti,
žijme vždycky   střídmě,
spravedlivě, mírně
v lásce   a ctnosti!
4.  V naději   a víře   pevné
čekej každý   slávy zjevné
Boha velikého,
Spasitele svého,
Ježíše Krista!
5.  Roven s   Duchem slávou,   mocí
nebeskému svému   Otci,
v těle   přijde s   nebe,
aby vydal   sebe
za hříchy   naše.
6.  Synu Boží,   Jezu Kriste,
věčný dárce   spásy jisté,
jediná jsi   cesta
do věčného   města
pro syny   lidské.
7.  Ty jsi   láska, pravda   věčná,
naděj naše   nekonečná,
kdož tě,   Pána svého,
zapře milostného,
běda mu   bude.
8.  Jezu Kriste,   rač nám   dáti,
bychom tebe   mohli znáti,
tebe vždycky   ctili,
věrni tobě   byli.
Dej to   Bůh! Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024