Skrýt akordy
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
1.  Bože, svěř   králi svou   pravomoc,
svou spravedlnost   královskému synu.
Ať vládne   tvému lidu   spravedlivě,
nestranně tvým   ubohým.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
2.  Hory přinesou   lidu pokoj,
pahorky spravedlnost.
V jeho   dnech rozkvete   spravedlnost a   hojnost pokoje,
dokud nezanikne   luna.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
3.  Bude vládnout   od moře   k moři,
od Řeky   až do   končin země.
Králové Taršíše   a ostrovů   přinesou dary,
králové Arábie   a Sáby   zaplatí daně.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
4.  Všichni králové   se mu   budou klanět,
všechny národy   mu budou   sloužit.
On vysvobodí   chudáka, který   se dovolává   pomoci,
ubožáka, jehož   se nikdo   neujímá.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
5.  Jeho jménu   se bude   žehnat navěky,
pokud bude   slunce svítit,   potrvá jeho   jméno.
A v   něm budou   požehnána všechna   plemena země,
blahoslavit ho   budou všechny   národy.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
6.  Požehnaný Hospodin,   Bůh Izraele,
on sám   koná divy.
R:  Uviděli jsme   jeho hvězdu   na východě,   a proto   jsme přišli   s dary   poklonit se   Pánu.
7.  Sláva Otci   i Synu
i Duchu   Svatému,
jako byla   na počátku,   i nyní   i vždycky
a na   věky věků.   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2023