Prosba k Paní všech národů

4082

Autor: Zdeněk Pololáník

Skrýt akordy
  Pane Ježíši   Kriste, Synu   Otce,
sešli nyní   svého Ducha   na zem.
Dej, ať   Duch Svatý   přebývá v   srdcích všech   národů,
aby byly   uchráněny před   zkázou, neštěstím   a válkou.
Kéž Paní   všech národů,   která byla   kdysi Marií,   je naší   Přímluvkyní.
Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2023