Skrýt akordy
R:  A m Děkujte Hospodinu,   D m neboť je   A m dobrý,
C Jeho milosrdenství   F trvá   E navěky.
1.  Nechť   A m řekne dům   E m Izraelův:
Jeho   F milosrdenství   A m trvá.
Nechť   C řekne dům   E m Áronův:
Jeho   F milosrdenství   E trvá.
Nechť řeknou   A m ti, co   se bojí   E m Hospodina:
Jeho   F milosrdenství   A m trvá.   C   G   E Na věky.
A m   G
A m Děkujte Hospodinu.   G Děkujte Hospodinu.
F Děkujte Hospodinu.   E Děkujte Hospodinu.
2.  A m Hospodinova pravice   mocně   G zasáhla.
F Hospodinova pravice     F pozvedla.
A m Nezemřu, ale   G budu žít
a   F vypravovat o   Jeho   E činech.
A m Hospodin mě   sice těžce   G ztrastal,
F nevydal mě   však   E smrti.
R:  A m Děkujte Hospodinu,   D m neboť je   A m dobrý,
C Jeho milosrdenství   F trvá   E navěky.
3.  A m Kámen, který   G stavitelé zavrhli,
F ten se   stal kvádrem   E nárožním.
A m Hospodinovým řízením   G se tak   stalo,
F je to   zvláštní v   našich   E očích.
A m Toto je   den, který   G učinil Hospodin,
F jásejme a   radujme se   E z něho.
R:  A m Děkujte Hospodinu,   D m neboť je   A m dobrý,
C Jeho milosrdenství   F trvá   E navěky.
Zpěvník ProScholy.cz 2024