Uzřely všechny končiny země

Skrýt akordy
R:  /:   G Uzřely   C 9 všechny   G končiny   C 9 země
C spásu   D našho   G Boha.   C 9  :/   G   C 9
1.  C Zpívejte   E m Hospodinu   A m novou píseň,
C neboť učinil   E m dobré   A m věci.
C Vítězství je   E m dílem jeho   A m pravice,
jeho   C svatého   D tame G ne.   C 9   G   C 9
R:  /:   G Uzřely   C 9 všechny   G končiny   C 9 země
C spásu   D našho   G Boha.   C 9  :/   G   C 9
2.  C Hospodin   E m uvedl ve   A m známost svou   spásu,
C před zraky   E m pohanů   A m zjevil svou   spravedlnost.
C Rozpomenul se   E m na svou   A m dobrotu a   větnost
C Izrae D lovu do G mu.   C 9   G   C 9
R:  /:   G Uzřely   C 9 všechny   G končiny   C 9 země
C spásu   D našho   G Boha.   C 9  :/   G   C 9
3.  C Uzřely   E m všechny   A m končiny země
C spásu   E m našeho   A m Boha.
C Jásejte   E m Hospodinu,   A m všechny země,
C raduj se,   D plesejte a   G hrejte.   C 9   G   C 9
R:  /:   G Uzřely   C 9 všechny   G končiny   C 9 země
C spásu   D našho   G Boha.   C 9  :/   G   C 9
4.  C Hrejte   E m Hospodinu   A m na citeru,
C na citeru   a s   E m doprovodem   A m zpěvu,
C za hlaholu   E m trub a   A m rohů
C jásejte   D před Králem   G Hospodinem.   C 9   G   C 9
R:  /:   G Uzřely   C 9 všechny   G končiny   C 9 země
C spásu   D našho   G Boha.   C 9  :/   G   C 9
Zpěvník ProScholy.cz 2024