Chci Tě oslavovat, Hospodine

Skrýt akordy
R:  Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     E vysvobodil.
1.  A m Chci Tě   oslavovat,   D m Hospodine,
G neboť jsi     C vysvobodil,
A m nedopřál jsi,   D m aby se   nade mnou
G radovali moji   E nepřátelé.
A m Hospo D m dine,
G z podsvětí   jsi vyvedl   mou   C duši
A m a zachovals   mi život   mezi   D m těmi,
G kteří   E do hrobu   klesli.
R:  Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     E vysvobodil.
2.  A m Zpívejte   D m Hospodinu,   G (všichni) jeho   C věrní
A m a vzdávejte   D m díky   G jeho svatému   E jménu.
A m Vždyť jeho   D m hněv   G trvá chví C li,
A m ale jeho   D m laskavost   G po celý   E život,
A m zveče D m ra se   G uhostí   C pláč,
A m z jitra D m     G z jitra   však   E jásot.
R:  Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     E vysvobodil.
3.  A m Slyš,   D m Hospodine,   G a smiluj   se   C nade mnou,
A m   D m   G pomoz mi,   E Hospodine!
A m Můj   D m nářek   G jsi obrátil   C v tanec,
A m Hospodine, můj   D m Bože,   G chci Tě   chválit   E na věky!
R:  Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     C vysvobodil.
Chci Tě   A m oslavovat,   E m Hospodine,
F neboť jsi     E vysvobodil.
Zpěvník ProScholy.cz 2024