Duše má chval Hospodina

Skrýt akordy
R:  A m Duše má,   chval   D Hospodina,   A m duše má,   chval   D Hospodina,
C duše má,   chval   G Hospodina, Ale E 4 lu E ja.
1.  A m Hospodina budu   chvá D lit po   celý svůj   A m život,   D
A m svému Bohu   zpívat   D žalmy, co   živ   A m budu.   D
C Neodufejte v   G knížata a   v   A m člověka, u   něhož záchrany   není.
C Jeho duch   G odchází, on   se   E 4 vrací do   své   E země.
2.  A m Blaze tomu,   kdo má   D ku pomoci   Boha   A m Jákobova.   D
A m Kdo s   nadějí   D vzhlíží k   Hospodinu,   A m svému Bohu,   D
C jenž učinil   ne G besa i   zemi s   A m mořem a   vším, co   k nim   patří,
C jež navěky   G zachová svou   E 4 věrnost.   E
3.  A m Utištěným   D dopomáhá k   A m právu a   hladový chléb   D dává.
A m Hospodin   D osvobozuje   A m vězně.   D
C Hospodin   G otvírá oči   A m slepým.
C Hospodin   G miluje   E 4 spravedlivé.   E
4.  A m Hospodin ochraňuje   D ty, kdo   jsou   A m bez domova,   D
A m ujímá se   sirotka i   D vdovy, svévolným   však   A m mate cestu.   D
C Hospodin   G bude kralovat   A m věčně, tvůj   Bůh, Sióne,
C po všechna   G pokolení, HALE E 4 LU E JA.
Zpěvník ProScholy.cz 2024