Má duše Tě velebí

Skrýt akordy
1.  /:Má   C 9 duše Tě   velebí,   C     C 9 chválou jásá   C srdce mé.
Ty,   B 9 Pane můj,   F stále při   mě stůj.   C 9   C :/
R:  /:Máš   G m jméno nad   každé jméno,   to   F jméno krásně   zní.   C 9   B 9
C 9 Vždy jsi   G m byl a   zůstáváš s   námi, jsi   F Ježíš, první   i   C 9 poslední.   B 9   C 9 :/
2.  /:Tak   C 9 chválím a   nejsem   C sám, své   C 9 srdce Ti   C odevzdám,
jen   B 9 Pane můj   F stále při   mě stůj.   C 9   C :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024