Bože, buď milostiv a žehnej nám

Skrýt akordy
R:  Bože   H m buď milos E tiv a   žeh A nej   Gb nám,
Bože   H m buď milos E tiv a   žeh Gb m nej nám.
1.  Bože   Gb m buď milos H 9 tiv
a žeh Gb m nej nám H 9 , u Gb m kaž
H 9 nám svou   Gb m jasno H 9 u tvář.
Kéž je   Gb m znát na   ze H 9 mi,
jak   Gb m jednáš,   H 9  kéž   vidí
Gb m všechny národy,   jak
zachraňuješ.
2.  Nechť se   lidé radují   a jásají,
že soudíš   národy spravedlivě.
A lidi   na zemi   řídíš,
Bože buď   milostiv a   žehnej nám.
3.  Ať tě   Bože velebí   národy,
ať tě   velebí kdekterý   národ.
Kéž nám   Bůh žehná,   ať ho
ctí všechny   končiny země.
Zpěvník ProScholy.cz 2024