Ať přijde probuzení

Skrýt akordy
1.  Probuď se,   probuď, oděj   se mocí,   Hospodinova paže!
Probuď se   jako za   dnů dávnověku,   za dávných   pokolení.
R:    F přijde   C probuze G ní, ať   A m přijde   F probuze G ní,
sešli   D m 7 déšť Ducha   svatého, ať   A m 7 přijde   D probuze G ní.
2.  Probuď se,   probuď, oděj   se silou,   Sijóne.
Oděj se   svými skvostnými   rouchy, Jeruzaléme,   město svaté.
Zpěvník ProScholy.cz 2024