Chci nést svůj kříž

470

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
R:  E m Chci nést   svůj kříž,   Tebe následovat,
C chci nést   svůj kříž,   tělo ukřižovat,
A m chci nést   svůj   H m kříž, zemřít   E m žádostem svým.
1.  A m Zemřít hněvu,   dráždění,
E m zemřít druhých   souzení,
A m zemřít   F bratrů pomlouvá E m ní.
2.  A m Zemřít všem   svým představám,
E m zemřít vlastním   zásluhám,
A m zemřít   F pýše a   sobec E m tví.
3.  A m Zemřít, Tvojí   cestou jít,
E m zemřít, a   tak zvítězit,
A m zemřít,   F abych Tvůj   život   E m žil.
4.  A m Zemřít, Tvojí   cestou jít,
E m zemřít, a   tak zvítězit,
A m zemřít,   F abych Tvůj   život   E m žil.
C:  Já toužím   G žít,   C žít,   D žít napl C 9 no Tvým   G živo C tem,   D   ( C 9 )
G žít,   C žít,   D žít ve   C 9 všem Tvou   G vůlí   C formo D sus4-3 ván,
G žít,   C žít,   D žít život   C 9 určený Tvým   G zámě C rem,   D   ( C 9 )
G žít,   C žít,   D žít jako   C 9 ten, kdo     G zná!   C   D
Zpěvník ProScholy.cz 2024