Do všech bran

487

Autor překladu: By Grace Translations (BGT Team)

Skrýt akordy
1.  Do všech   G bran   A m půjdem   G s chválou,
ke   D všem   D 7 náro G dům.
Teď   G 7 ruce   C své   A m 7 uchopme   G vírou,
E m 7 s vyzná A m 7 ním,   C Je D žíš je   Pán.   G   D
2.  Chceme   G smést   A m útlak   G hříchu
a   D říct   D 7 nejchud G ším,
že   G 7 králov C ství   A m 7 Boží se   G blíží
E m 7 a že   A m 7 jen   C Ježíš   D je Pán.   G   E sus4
3.  E Je čas   A jít,   H m je čas   A sklízet
a   E nést   E 7 tíhu   A dní.
Slzy a   D pláč při   rozsí A vání,
Gb m 7 v čase   H m 7 žní změní   se   A v smích.   A /G   F
4.  F 7 Hleďme   B vstříc té   slávy   B záři, náš   F Pán,
Ten vzkříšený   chce   B 7 z náro Eb
vzít si   svou   B církev,   G m 7 nevěstu   C m 7 svou,
vy F 7 koupe B nou,   G m 7 ať každý   C m 7 ví,   F Ježíš je   G m Pán.
Ať každý   C m 7 ví,   F Ježíš je   B Pán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024