Hospodine, Ty mi světlo rozsvěcíš

504

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
  A Hospodine,   G Ty mi   světlo   A rozsvěcíš,   G
A můj Bůh   G září v   mých   A tmách,   F   G
A neboť v   Tobě   G proběhl jsem   F armádu,   G
v   F Bohu svém   G přeskočil jsem   A zeď.
D S milosrdným   milosrdně   C nakládáš,
H k upřímnému   C upřímně se   D máš.
D K jednoduchým   jednoduše   C přicházíš,
H převrácený   C nenajde Tvou   D tvář,
H převrácený   C nenajde Tvou   D tvář.
A   G A A men, a G   A men, a G men,
A a G   A men, a G men,   F a G   F men,
a G   F men, a G   F men, a G men A .
Zpěvník ProScholy.cz 2024