Ježíši, Beránku

515

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  Ježíši, Beránku,   čistý a   nevinný,
nebe jsi   opustil jen   kvůli nám.
Byl jsi   tak poslušný,   tichý a   pokorný,
víc nežli   život svůj   měl jsi   nás rád.
R:  Toužím mít   srdce Beránka,   srdce pokorné.
Vítám slovo   z Tvých   úst:
ostrý meč,   kterým odřízneš   to, co
ovoci stíní   a brání   zdravě růst.
2.  Být silný   slabostí, láskou   a mírností,
ochotný ke   službě bez   reptání.
Ve všem   svém jednání   chci Ti   být podobný,
dojít až   k domovu   v Tvých   šlépějích.
R:  Toužím mít   srdce Beránka,   srdce pokorné.
Vítám slovo   z Tvých   úst:
ostrý meč,   kterým odřízneš   to, co
ovoci stíní   a brání   zdravě růst.
Zpěvník ProScholy.cz 2024