Jsem kvítek šáronský

Skrýt akordy
  Střídá se zpěvák a zpěvačka
1.  Ona: Jsem   E kvítek šáronský,
lilie v   H dolinách.
On: Jako   A lilie mezi   trním,
tak je   E přítelkyně má.
Ona: Jako   jabloň mezi   lesními stromy,
tak můj   H milý mezi   syny.
On: Jako   A lilii mezi   trním
krásnou   E přítelkyni mám.
2.  Ona: Used Gb mi la jsem   v jeho   stínu,
jeho   A mi ovoce sládne   na rtech   E mých H   A     E
On mě   E uvedl do   domu vína,
jeho   H prapor nade   mnou je   láska.
On: Jsi   A kvítek šáronský,   lilie v   E dolinách.
á Gb mi   E   Gb mi   E
Recitativ
„Občerstvěte mě   koláči hroznovými,
osvěžte mě   jablky,
neboť jsem   nemocná láskou.“
3.  Ona: Jeho   Gb mi levice je   pod mou   hlavou,
svou   A mi pravicí mě   objí E H   A   E
Všichni:
4.  E Zapřísahám vás   při   H gazelách,
při polních   A laních, dcery   E Jeruzalémské.
Prosím   Gb mi nevzbouzejte lásku,
dokud   A mi nebude sama   E chtít!   H   A   E
Zpěvník ProScholy.cz 2024