Hvězdáři

521

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
P:  F   C   D mi   A   D mi
C   D mi   C   D mi
1.  D mi Jednou nějací   C hvězdáři,
někde   D mi z východních   zemí
A snad   F viděli na   nebi   C zazářit   D mi hvězdu,
co jim   A mi 7 nedala spá D mi t.
F Viděli na   nebi   C zazářit   D mi hvězdu,
co jim   A mi 7 nedala spá D mi t.
2.  Mezi   D mi hvězdáři tenkrát   C každý
znal   D mi prastaré proroc A tví,
že   F tehdy se   narodí   C králů Král
  D mi hvězda se   A mi 7 obje D mi ví.
F Viděli na   nebi   C zazářit   D mi hvězdu,
co jim   A mi 7 nedala spá D mi t.
3.  Tak   D mi hvězdáři všeho   C nechali
a   D mi každý si   připravil   A dar
a   F s písní   se na   cestu   C vydali   D mi tam,
kde měl   se   A mi 7 narodit Krá D mi l.
F Viděli na   nebi   C zazářit   D mi hvězdu,
co jim   A mi 7 nedala spá D mi t.
4.  Než   D mi znovu svou   hvězdu   C viděli,
prošli   D mi hvězdáři světa   A kraj
  F k cíli   své pouti   C dospělosti
a   D mi nalezli   A mi 7 chudou stá D mi j.
  F k cíli   své   D mi  pouti   C dospě A mi 7 li,
a   D mi nalezli   A mi 7 chudou   D mi stáj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024