Já sám

Skrýt akordy
1.  Já sám   jsem tě   vytvořil
v životě   tvé matky,
já sám   jsem při   tom byl,
než spatřil   jsi svět,
než srdce   začalo tlouct
jsem si   tě zamiloval.
Já sám   z lásky   jsem ti   dal
to nejlepší,   co mám   - život   jako dar.
Ty jsi   tvář odvrátil,
před mým   hlasem se   skryl,
mé slovo   nezachoval.
R:  Přesto každý   den ti   znovu
čerstvou milost   dávám,
jak mám   popřít lásku,
kterou k   tobě v   srdci mám?
Přesto každý   den ti   znovu
čerstvou milost   dávám,
jak mám   popřít lásku,
kterou k   tobě v   srdci mám?
2.  Já sám   byl jsem   zklamaný
tvojí nevěrou,   a pýchou   raněný,
když jsi   lhostejně stál,
mé volání   nevnímal, a   chtěl být   nezávislý.
Já sám   na věky   tě mám
vyrytého v   dlaních,
v jizvách   vykoupení.
Když jsem   na kříži   byl,
krví svou   zaplatil,
cenu za   spasení.
R:  Přesto každý   den ti   znovu
čerstvou milost   dávám,
jak mám   popřít lásku,
kterou k   tobě v   srdci mám?
Přesto každý   den ti   znovu
čerstvou milost   dávám,
jak mám   popřít lásku,
kterou k   tobě v   srdci mám?
Zpěvník ProScholy.cz 2024