Skrýt akordy
1.  A Kdo je   zván, kdo   je zván,
když jsem   víc než   sám,
kdo tě   H m nahradí, nahra D m 6 dí.
Naslou A chám, tiše   naslouchám
kroky Tvé   až Tě   H m prozradí,
prozra D m 6 dí.
A Volám k   tobě Boží   světlo,
H m chladným srdcím   dáváš teplo,
Db m žebrákovi dobrou   zprávu,
D spatří Tvoji   moc i   slávu.
A Připoután, k   noci připoután
ráno Tvé   H m vyhlížím, vyhlí D m 6 žím.
Nezou A m fám, ne,   já už   nezoufám,
už se   rodí den,   jenž mi  
H m přiblíží, přiblí D m 6 ží.
D m 6 Co dnes   A žádáš, Pane,
kudy mám   jít, abych   bral,
H m dával i   nechal se   bít,
abych   D vnímal,
že už   D m 6 začínám žít   život   A Tvůj.
D m 6 Co jen   A žádáš,
mám chtít   palác či   stáj,
a kolik   H m štěstí snad
jen andělé   znaj kolik   D lásky,
abych   D m 6 mohl žít   ráj, život   A Tvůj.
A Pomoz mi   vstát a   jít.
Db m Nauč mě   z květů   D pít.
A Zpívat, jak   ptáci   H m zpívají,
Db m paprskem lásky   Gb m být.
A Nauč mě   nést svou   tíž,
Db m nauč mě   vzlétnout   D výš,
A básně číst   z křídel   H m motýlů,
Db m stále Ti   chci být   Gb m blíž.   D   D m 6   A
Zpěvník ProScholy.cz 2024