Kéž se všichni svatí

552

Autor překladu: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  Kéž se   všichni svatí   radují zas,
bitva je   vyhrána, zvedněte   hlas,
ať Jeho   jméno tu   zní ze   všech sil,
hlasitě zpívejte:   "Bůh zvítězil!"
2.  V chrámu   svém korunujte   Pána,
vzkříšením je   spása dokonána,
připoj se   k nám,   chceme pro   Něho žít,
nenechej Krále   jen okolo   jít.
R:  Ježíš, Ježíš,   Ježíš, On   sám,
Ježíš, Ježíš,   Ježíš je   Pán,
Ježíš, Ježíš,   na věky   zní,
Ježíš, Ježíš,Ježíš   je Král.
Zpěvník ProScholy.cz 2024