Kristus kraluje

554

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  E m Kris D tus   G kralu E m je, nás   D ob G ha H ju D je
E m před tváří   D Otce, tam,   G v ne B be E m sích.   C   D
2.  E m On   D je   G E m la   D má,   G v Něm   H se   D u E m krý D vám,   G stále se   B raduje   E m du C še   D má.    
3.  E m D pe   G zpí E m va D ti, v   Bo G ha   H dou D fa E m ti,   D než v   lidech   G naději   B sklá E m da C ti.   D  
4.  E m Chval D me   G slav E m D ho Krá G le   H věč D E m ho,   D s písněmi   G předstupme   B před   E m C ho!   D  
Zpěvník ProScholy.cz 2024