Nápis na veřejích

Skrýt akordy
1.  Kráčím svou   cestou,
někdy plnou   slunce,
někdy mě   vede tmou.
Dost často   padám,
s bolestí   se zvedám,
vtom stojím   před branou.
2.  Na zašlé   bráně
nápis na   veřeje
kdosi dávno   vryl:
,,Jsi pozván,   vejdi!",
tři slova   do kamene,
čas je   téměř smyl.
3.  Nesměle ťukám,
snad je   otevřeno,
mlčky naslouchám.
Brána se   otvírá,
slyším svoje   jméno,
někdo zve   mě dál.
R:  Pojď, to   jsem já,
ten, komu   scházíš,
dobře Tě   znám od   dávných dní.
Vím, co   hledáš
a už   dlouho, každý   den
čekám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024