Pane, přijď v moci a slávě

Skrýt akordy
R:  Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil.
Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil   k nám.
1.  Očištěná krví   beránka.
Tato slova   stále v   srdci mám:
Blaze tomu,   kdo je   přichystán,
blaze tomu,   kdo je   přichystán.
Chci přistoupit   ke stromu   života
s čistým   štítem před   Tvou tvář.
Blaze tomu,   kdo je   přichystán.
Blaze tomu,   kdo je   přichystán.
R:  Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil.
Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil   k nám.
2.  Jeruzalém, město   zářící,
svatý lid   v něm   bude přebývat.
Blaze tomu,   kdo je   přichystán,
blaze tomu,   kdo je   přichystán.
Neuslyšíš nářek   ani pláč,
nebude mít   místo ani   smrt.
Blaze tomu,   kdo je   přichystán.
Blaze tomu,   kdo je   přichystán.
R:  Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil.
Pane, přijď,   v moci   a slávě,
Pane, přijď,   tak jak   jsi slíbil   k nám.
Zpěvník ProScholy.cz 2024