Požehnání Všemohoucího

602

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
1.  Požehnání Všemohoucího
ať vás   provází,
vaši cestu   ať vám   v temnotách
světlem ozáří.
Ve všem,   co je   pro vás   potřebné,
sám ať   vám hojnost   dá.
Poznáním, co   v pravdě   dobré je,
kéž vám   Pán požehná.
2.  Ať je   stále s   vámi a   vy s   ním
v každém   trápení, jeho   láska
s milosrdenstvím   ať vás   promění.
Před zlobou   a před   nenávistí
stále ať   chrání vás.
Kéž nad   vámi Nekonečný   Bůh
rozjasní svoji   tvář.
Kéž nad   vámi Nekonečný   Bůh
rozjasní svoji   tvář, Amen,   Amen.
Zpěvník ProScholy.cz 2024