Zpívejte Hospodinu píseň novou (Přiznejte moc)

Skrýt akordy
  Píseň se skládá ze 2 částí, které bývají často použity samostatně.
Zpívejte Hospodinu píseň novou
E m Zpívejte Hospodinu   píseň novou,
D zpívejte Hospodinu   píseň novou,
A m zpívejte Hospodinu C     D píseň   E m novou,
protože   G veliký je   E m Hospodin,
A vší chvály   D hodný,
G on budí   E m bázeň, je   A nad všechny   D bohy,
G veliký je   E m Hospodin,   A on si   G zamiloval   D nás.
Přiznejte moc
/:   C Přiznejte moc   D jeho jména,
C přineste dar   D k jeho   nohám,
C přineste chválu   do jeho   D nádvoří,
  C sláva Boží   padne na   D s. :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024