Stáj chudičká

Skrýt akordy
  Stáj chudičká   vzácný poklad   ukrývá:
Kníže pokoje   spí tam   v prostých   jesličkách.
Chválu mu   vzdám, s   úctou se   mu pokloním,
Kníže pokoje,   vítám Tvoje   zrození.
Opustils slávu   nebeskou, slávu   Otce svého.
Slávu Otce   svého, Králi   narozený,
Kníže pokoje,   vítej Kníže   pokoje!
Zpěvník ProScholy.cz 2024