Tvoje moc kéž se uvolní

651

Autor překladu: Karel Řežábek

Skrýt akordy
  Tvoje   D moc kéž   se   A uvolní,
tvoje   E m moc   A kéž se   D uvolní,
D mocné   D maj7 jméno   E m Ježíš   G dnes tu   E m zní!   A
My   D vyznáváme   A jeho moc   proti   E m všem   A silám   D temnoty.
Kéž se   D moc   D maj7 jména   E m Ježíš   A uvol D ní!
Zpěvník ProScholy.cz 2024