V tu noc

666

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
capo: 2
1.  Gb m V tu   noc v   čase půlnočním,
v nebesích   utichl smích G ,
ustal zpěv,   přestaly znít D
harfy v   rukách andělských C .
Gb m Se smutkem   se dívají
v jakém   opovržení G
v bíde   a ponížení D
Boží syn   se narodí C .
R:  Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C /D o.
Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C o.
2.  Gb m Na slámě   ustláno má,
v chlévě   narozený Král,   G
nepoznaný Mesiáš D
v nebesích   je slyšet   pláč C .
Gb m Vždyť Bůh   tak svět   miloval,
že to   nejcennější dal G ,
za obmytí   našich vin D
strašnou cenu   zaplatil C .
R:  Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C /D o.
Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C o.
3.  Gb m Smutek v   očích Otcových,
tiché slzy   loučení,   G
když Syn   zemřít odchází D
bránu nebe   otevřít.   C
Gb m A andělé   zpívají,
velkou radost   zvěstují:   G
"V tu   noc, v   čase půlnočním D
Spasitel se   narodil." C
R:  Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C /D o.
Gb m Gloria, glori D a, in   excelsis De C o.
Zpěvník ProScholy.cz 2024