Z našich srdcí Tobě

685

Autor: Karel Řežábek

Skrýt akordy
R:  Z našich   srdcí Tobě   chvála zní,   Králi narozený.
1.  Z lásky   k nám   jsi slávu   nebe opustil,
z lásky   k nám   jsi přijal   tělo poníženosti,
Králi narozený.   Amen, amen.   Amen, amen.
R:  Z našich   srdcí Tobě   chvála zní,   Králi narozený.
2.  Ty jsi,   Pane, přišel   každé břímě   nést
tomu, kdo   se nechá   Tebou a   Tvým slovem   vést.
Nemáme, co   Tobě bychom   mohli dát,
jen se   ke Tvé   službě celým   srdcem odevzdat.
R:  Z našich   srdcí Tobě   chvála zní,   Králi narozený.
Zpěvník ProScholy.cz 2024