Požehnaný (Požehnaný, víc tě toužím znát)

Skrýt akordy
1.  A Požehnaný,   H m požehnaný,   Db m požehnaný,
víc Tě   D toužím znát.   E 4     E
A Požehnaný,   H m požehnaný,   Db m požehnaný,
Tebe   D uctívám.   E 4     E
2.  Milosrdný…
3.  Trpělivý…
4.  Shovívavý…
5.  Láskyplný…
6.  Stále věrný…
7.  Dokonalý…
Zpěvník ProScholy.cz 2024