Ty jsi Bůh (Když pozvednem ruce své)

783

Originál: It Is You
Autor: Peter Furler,
autoři překladu: Jiří Jelínek, Petr Chlouba

Skrýt akordy
1.  A m Když pozved F nem ruce   své,
zdali jsi   nám blíž,
A m a vzývá F me jméno   Tvé,   G
zda nás   navštívíš?   A m
Spolu   F přišli jsme   sem   G
Tebe uctívat,
A m Ty jsi   F milostivý.   G
R1:  Ty jsi   Bůh C  nejvyšší F .
Ty jsi   Bůh C , vším   nebem zní F .
Ty jsi   Bůh C , chvály   jsou Tvé F .
Ty jsi   Bůh C , Ty   jsi Bůh F .
B:  G Svatý, svatý   je Pán F  všemo C houcí,
G svaté, svaté   má jmé F no jen   on C .
G Svatý, svatý   je Pán F  všemohou C cí,
G svaté, svaté   má jmé F no jen   C on.
Ty jsi   Bůh C  nejvyšší F ,
Ty jsi   Bůh C , Ty   jsi Bůh F .
B:  G Svatý, svatý   je Pán F  všemo C houcí,
G svaté, svaté   má jmé F no jen   on C .
G Svatý, svatý   je Pán F  všemohou C cí,
G svaté, svaté   má jmé F no jen   C on.
R2:  Pozvednem   G ruce své,
vzýváme   F jméno Tvé.
C Zdali nás   G navštívíš
láskou svou,   F milostí?
R1:  Ty jsi   Bůh C  nejvyšší F .
Ty jsi   Bůh C , vším   nebem zní F .
Ty jsi   Bůh C , chvály   jsou Tvé F .
Ty jsi   Bůh C , Ty   jsi Bůh F .
Zpěvník ProScholy.cz 2024