Skrýt akordy
R:  D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ!
D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ, vele D bí.
1.  G Bože, buď   A milostiv a   D žehnej   H m nám,
ukaž nám   svo A u jasnou   D tvář!   D 7
G Kéž se   pozná   A na zemi,   jak   D jednáš,
kéž poz H m nají všechny   A národy, jak   D zachraňuješ.   A
R:  D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ!
D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ, vele D bí.
2.  G Nechť se   lidé   A radují a   D jásají,
že sou H m díš ná A rody spravedli D vě.   D 7
G Ať tě,   Bože,   A velebí   D národy,
ať tě   H m velebí   A kdekterý   D národ!   A
R:  D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ!
D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ, vele D bí.
3.  G Kéž   A nám Bůh   D žehná,
ať ho   H m ctí všechny   A končiny ze D mě!   A
R:  D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ!
D Ať Tě,   A Hospodine,   H m velebí   G národy,
D ať Tě   A velebí   G kdekterý   A národ, vele D bí.
Zpěvník ProScholy.cz 2024