Otče náš (J. Černý)

804

Autor: Jiří Černý

Skrýt akordy
  C Otče náš, jenž jsi   A m na nebesích,   D m posvěť se   C jméno   G Tvé,
A m přijď   F království   C Tvé,   F buď vůle Tvá,
D m jako v nebi,   B tak i   F na ze C mi,
chléb náš   A m vezdejší   D m dej   C nám   G dnes
a   A m odpusť nám   F naše vi C ny,
F jakož i my odpou D m štíme   B našim   F viní C kům
C a neuveď nás   A m v pokušení, (1) D m ale   G zbav nás   C od zlého.
(2) D m ale   C zbav nás   G od zlého,
A m neboť   F Tvé je   C království i   F moc i sláva   D m na věky.
B A C   F men!
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0