Jásejte Bohu, všechny země (Žalm 66)

Skrýt akordy
R:  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země.
A Jásejte Bohu,   všechny   H mi země.
1.  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země,
opěvujte   A slávu jeho   j H m ména,
H m vzdejte mu   velkolepou   G chválu!
Řekněte   A Bohu: "Úžasná   H m jsou tvá   díla!"
R:  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země.
A Jásejte Bohu,   všechny   H mi země.
2.  H mi Ať se   ti koří   celá   G země, ať   ti zpívá,
A nechť opěvuje   H m tvé jméno."
H m Pojďte a   pozorujte   G Boží skutky:
A podivuhodně jednal   H m s lidmi!
R:  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země.
A Jásejte Bohu,   všechny   H mi země.
3.  H mi Moře proměnil   v so G uš;
suchou   A nohou přešli   ře H m ku,
H m proto se   radujme   G v Bohu!
Vládne svou   A mocí   H m navěky.
R:  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země.
A Jásejte Bohu,   všechny   H mi země.
4.  H mi Pojďte, slyšte,   všichni   G bohabojní,
chci   A vyprávět, co   H m prokázal Bůh   mé duši.
H m Bůh bud'   veleben, že   G neodmítl mou   prosbu,
A že mi   neodňal svou   H m lásku.
R:  H mi Jásejte Bohu,   všechny   G země.
A Jásejte Bohu,   všechny   H mi země.
Zpěvník ProScholy.cz 2024