Hospodin je milosrdný a milostivý (Žalm 103)

Skrýt akordy
R:  E m /D Hospodin je   milosrdný a   milos E m /Db tivý.
E mi /C Hospodin je   milosrdný a   milos E m tivý.
1.  E m Veleb duše   má Hospodina,
G vše co   je ve   mně veleb   jeho svaté   jméno.
A Veleb duše   má Hospodina,
a   E m nezapomínej na   jeho dobrodiní.
2.  E m Hospodin je   milosrdný a   milostivý,
G shovívavý, nad   míru dobrotivý.
A Jako se   smilovává otec   nad syny,
tak se   E m slituje Hospodin   nad těmi,
kdo se   ho bojí.
3.  E m Jeho láska   však od   věků na   věky,
G pro všechny   kdo se   ho bojí.
A A jeho   spravedlnost jde   z dětí   na děti,
pro ty,   E m kdo zachovají   jeho smlouvu.
Zpěvník ProScholy.cz 2024