Ochraň mě, Bože, neboť se k Tobě utíkám (Žalm 16)

Skrýt akordy
R:  H 9 Ochraň mě,   H 9 /A Bože,
H 9 neboť   H 9 /A se k   tobě   H 9 utí H 9 /A kám.
1.  Hospodin je   mým dědičným   dílem i   mou číší,
ty mně   zachováváš svůj   úděl.
Hospodina stále   před oči   si stavím,
je mi   po pravici,   nic mnou   neotřese.
2.  Dobrořečím Hospodinu,   on mi   radí.
I v   noci mě   moje ledví   napomíná.
3.  Proto se   raduje mé   srdce, má   duše plesá,
i mé   tělo bydlí   v bezpečí.
Neboť nezanecháš   mou duši   v podsvětí,
nedopustíš, aby   Tvůj svatý   spatřil porušení.
4.  Ukážeš mi   cestu k   životu,
u Tebe   je hojná   radost, po   Tvé pravici   věčná slast.
Zpěvník ProScholy.cz 2024