Oslavujme Pána našeho

Skrýt akordy
  D m Vzdejte chválu   Hospodinu,
G oslavujme   F Pána   A m naše D m ho.
Dal nám   Syna vznešeného,
sesílá Ducha   svého.
Svatý   F Pán zástu G pů, nekoneč D m ný,
svatý   F Král všemoc G ný, vyvýše D m ný.   F   G   D m
D m Buď sláva   Bohu Otci   i Synu,   i Duchu   svatému,
jako byla   na počátku,   nyní i   navěky.
Zpěvník ProScholy.cz 2024