Skrýt akordy
  KYRIE
/:   D m Kyrie   C elei A m son. :/
/:   B Christe   C elei D son. :/
D m Kyrie   C eleis F   C   D on.   B Kyrie   C elei D son.
SANCTUS
/:   C Svatý, svatý,   D svatý,   C Pán Bůh   zástu D pů,
C plná jsou   nebesa,   D zem Tvojí   C slá D vy. :/
/:   D Hosana,   C hosa D na, zní   Bohu   C na ne D bi. :/
D Požehnaný,   C jenž přichází   D ve jménu   C Páně.
D Hosana   C na výso D stech.
C Svatý, svatý,   D svatý,   C Pán Bůh   zástu D pů,
C plná jsou   nebesa,   D zem Tvojí   C slá D vy.
TAJEMSTVÍ VÍRY
D m Tvou smrt   zvěstu G jeme,   D m Tvé vzkříšení   B vyznáváme,
D m na Tvůj   příchod   C čekáme,   B Pane Ježí A ši Kris D m te.   D
AGNUS DEI
/:   G Beránku   C Boží, který   D snímáš hříchy   G světa,
H m smiluj   A m se nad   D G mi. :/
G Beránku   C Boží, který   D snímáš hříchy   G světa,   H m daruj   C nám   D po G koj.
Zpěvník ProScholy.cz 2024