Skrýt akordy
R:  D m Jozue, ten   porazil   F Jericho,   G m Jericho,   A Jericho,
D m Jozue, ten   porazil   F Jericho, dolů   G m hradby   A pada D m jí.
1.  D m Jen si   mluvte, jak   silní lidé   v   F kramflecích,
jen si   G m stavte hradby   z elegantních   A slov,
je k   D m smíchu tohle   vaše   F lopocení
při vzpo G m mínce na   A Jeri D m cho.
2.  D m Kampak sestro   takhle z   F rána,
kam   G m chvátáš bratře   A můj,
Odlož   D m všechna svá   dobrá   F předsevzetí
a   G m troubení   A připra D m vuj.
3.  D m Protože Hospodin   dal tohle   město   F v ruku   tvou,
G m máš šanci,   tak se   A snaž.
Rytmus ti   D m udělí dirigent   F rukou svou
a   G m melodii   A přece   D m znáš.
4.  D m A tu   dav se   tiše   F prodírá,
G m podél hradeb   nepříjemnou   A houštinou.
D m Nikdo ani   F nešpitá,
pohr G m dajíc   A ozvě D m nou.
5.  Avšak   D m sedmého dne   Jozue   F rozkaz dal:
"Ať se   G m nikdo se   svým hlasem   A netají!"
Nikdo se   D m dělat kravál   F neostýchal,
dolů   G m hradby   A pada D m jí.
Zpěvník ProScholy.cz 2023