Zvelebený Pán

122

Originál: Blessed Be Your Name
Autoři: Matt Redman, Beth Redman,
autor překladu: Rieka Života
sk

Skrýt akordy
1.  Zvelebený buď
tam, kde   kraj medom   oplýva
tam, kde   rieky vždy   hojné sú
zvelebený PánZvelebený   buď
aj keď   v púšti   sa nachádzam
aj keď   kráčam sám   v pustinách
zvelebený Pán
B:  Každú milosť,   čo mi   dávaš
vyspievam rád.
Aj keď   tma ma   obopína
ja zavolám.
R:  Zvelebený buď,   Pane náš
zvelebený Pán
zvelebený buď,   Pane náš
požehnané, slávne   meno máš.
2.  Zvelebený buď
keď ma   lúč slnka   zohrieva
keď je   svet krásny   bez tieňa
zvelebený PánZvelebený   buď
aj na   púti, čo   ťažká je
aj keď   obetu prinášam
zvelebený Pán
R:  Zvelebený buď,   Pane náš
zvelebený Pán
zvelebený buď,   Pane náš
požehnané, slávne   meno máš.
B2:  Máš právo   dať aj   vziať
Máš právo   dať aj   vziať
ja stále   spievam rád
zvelebený Pán
R:  Zvelebený buď,   Pane náš
zvelebený Pán
zvelebený buď,   Pane náš
požehnané, slávne   meno máš.
 
Dostupné nahrávky a videa
YouTube
Nastavit zobrazení
Transpozice: 0
Posuvky:
Akordy: +
Velikost písma: 0