je Bůh, nán E A 1. po žeh rod ná, D je kde zem ú F m tam, vá, E žeh po A hoj nost pře tam, kde 2. A nán žeh po Pán! nán buď D D kde je zem ne vlí dná, E F m tam, je Bůh, lá, prah E žeh po A žíz vy še du Vše co A váš Pán! nán D buď mám. D s dí ky při E ze F m svých dla žeh E v po ní, chno níš A Vše Buď R: po žeh na lu Ti vzdám. D F m chvá buď po žeh E na jmé no A slav Tvé, jmé A na slav no Tvé, F m Pán. Buď po žeh D Pán. D E na F m sva Buď po žeh E vez meš sám můj a Dáš B: A A v mém srd stá ci le F m pád těz ství, D i ní. D va žeh slo F m jen E zní
Skrýt akordy
1.  A Ať pože E hnán je   Bůh,
Gb m tam kde   je zem   ú D rodná,
A tam kde   hojnost   E přebývá,
požeh D nán buď   Pán!
2.  A Ať pože E hnán je   Bůh,
Gb m tam kde   je zem   D nevlídná,
  A duše žízní   E vyprahlá,
pože D hnán buď   Pán!
A Vše, co   dáváš   E ze svých   dlaní,
Gb m s díky   přijí D mám.
A Všechno měníš   E v požehnání,
Gb m chválu ti   D vzdám!
R:  Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m Pán!   D
Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m svatý pánů   D Pán!
3.  A Ať pože E hnán je   Bůh,
když   Gb m slunce svítí   D nad hlavou
a   A život zdá   se   E zábavou,
D požehnán buď   Pán!
4.  A Ať pože E hnán je   Bůh,
když   Gb m dny jsou   plné   D strádání,
když   A žal se   skrývá v   E dávání,
D požehnán buď   Pán!
A Vše, co   dáváš   E ze svých   dlaní,
Gb m s díky   přijí D mám.
A Všechno měníš   E v požehnání,
Gb m chválu ti   D vzdám!
R:  Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m Pán!   D
Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m svatý pánů   D Pán!
B:  A Dáš a   vezmeš   E sám můj
Gb m pád i   vítězs D tví,
v mém   A srdci stále   E zní
jen   Gb m slova žehná D ní.
R:  Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m Pán!   D
Buď požehnané   A svaté jméno   E Tvé,
Buď požehnaný   Gb m svatý pánů   D Pán!
Zpěvník ProScholy.cz 2024