ři, po jdi F v bou vl nách, D m Vy C jmé nem: Vo 1. láš A na D m chá C zím C vi díš. B když ne kde naj C du skrýš. v mo řích vím, F v hlou bi, nem C Tvým. F jmé B Za R: vo lám se C pat, bo ne jím. B Mo že F stou ře C ob je tí, jsem v Tvém nu F B Spo či jsi D m mým. Ty C a B Tvým vá, ru F ka tvá D m mi lost C pře Tvo 2. je Když se stra chem D m C bu du blou C B štít. je můj se C smím u chý vím, dit, kde F mi hlí Kro B: ky dáš, D m B lit. všech sil, řím ze B když Ti u C když sly ším. F po krá čet smím, hla di se kdy než od B žím, D m Vez hlu do bin, dál, mi su u kde C spá vi dím. F tam, du sil něj ším, kde bu
Skrýt akordy
P:  D m   C   F   C   B
1.  D m Voláš jménem:   C "Vyjdi   F v bouři,
po vl C nách, když   nevi B díš."
D m A já   nachá C zím Tě   F v hloubi,
v mořích   C vím, kde   najdu   B skrýš.
R:  B Zavo F lám Tě   jménem   C Tvým.
B Moře   F může stoupat,
C já už   se nebo B jím.
Spoči F nu v   Tvém obje C tí,
já jsem   B Tvým   C a Ty   jsi   D m mým.
M:  D m   C   F   C   B
2.  D m Tvoje milost   C přeté F kává,
ruka   C Tvá je   můj   B štít.
D m Když se   strachem   C budu   F bloudit,
vím, kde   C smím se   uchý B lit.
R:  B Zavo F lám Tě   jménem   C Tvým.
B Moře   F může stoupat,
C já už   se nebo B jím.
Spoči F nu v   Tvém obje C tí,
já jsem   B Tvým   C a Ty   jsi   D m mým.
B:  D m Kroky mé   mi hlídáš,
B když Ti   věřím ze   všech sil,
F po hladině   kráčet smím,
C když Tě   uslyším.
D m Vezmi mě   do hlubin,
B dál, než   se kdy   odvážím,
F tam, kde   budu silnějším,
kde   C spásu uvidím.
Zpěvník ProScholy.cz 2024