Buď vládcem mým (Zemi v rukou máš)

15

Originál: Lord, Reign In Me
Autor: Brenton Brown,
autoři překladu: Tomáš Coufal, Marek Čevela

Skrýt akordy
1.  A Zemi   E v rukou   D máš, jí   E vládneš   A sám,
horským   E poto D kům, dni   i   E nočním   Gb m tmám.
Já však   E touhu   D mám, jedi E ný můj   H m cíl,
je, abys   D Vládcem   E mým vždy   A byl.
R:  A Buď   E Vládcem   D mým, vládni   E v síle   A své,
nad vším,   E o čem   D sním, i   ve   E chvíli   Gb m zlé.
Jen   E Ty jsi   D Pán, jsem   E Tvůj, to   H m vím,
prosím Tě,   D buď vždy   E vládcem   A mým.
2.  A Každým   E slovem   D svým, každou   E myšlen A kou
ať vždy   E odrá D žím, Pane,   E krásu   Gb m Tvou.
Vždyť nikdo   E není   D víc, Ty   jsi   E pro mě   H m vším!
Ježíši,   D buď vždy   E Vládcem   A mým.
R:  A Buď   E Vládcem   D mým, vládni   E v síle   A své,
nad vším,   E o čem   D sním, i   ve   E chvíli   Gb m zlé.
Jen   E Ty jsi   D Pán, jsem   E Tvůj, to   H m vím,
prosím Tě,   D buď vždy   E vládcem   A mým.
R2:  A Buď   E Vládcem   D mým, vládni   E v síle   A své,
nad vším,   E o čem   D sním, i   ve   E chvíli   Gb m zlé.
Jen   E Ty jsi   D Pán, jsem   E Tvůj, to   H m vím,
prosím Tě,   D buď vždy   E vládcem   H m mým
prosím Tě,   D buď vždy   E vládcem   H m mým
prosím   D buď vždy   E Vládcem   A mým.
Zpěvník ProScholy.cz 2024