Skrýt akordy
  Vstup
1.  Vyvolil si   apoštoly
z lidských   synů Boží   syn
v díle   spásy k   slavné roli:
pomáhat svět   zbavit vin.
I nás   voláš, Jezu   Kriste,
abychom ti   věrně, čistě
životem svým   sloužili,
s tebou   jít se   snažili.
Před evangeliem
2.  Slovo Boží   uslyšeli,
símě pravdy   odvěké;
s horlivostí   pak je   seli
v lány   světa daleké.
I nám   v jasném   Božím hlase
světlo pravdy   rozžíhá se;
chcem je   v sobě   uchovat
a dál   světu zvěstovat.
Obětní průvod
3.  Co jste   byli, čím   jste žili,
dílo své   i domovy
pro Krista   jste opustili,
k jeho   službě hotovi.
Stonásob vám   všechno vrátil
nekonečnou mzdou,   jíž splatil
dělníkům své   vinice
k slávě   Boží Trojice.
Přijímání
4.  Radosti svých   apoštolů,
Beránku a   Králi náš,
nám teď   z obětního   stolu
náruč lásky   otvíráš.
Z našich   duší sejmi   viny,
z našich   srdcí zaplaš   stíny,
než nám   krásu tváře   své
zjevíš v   záři nebeské.
5.  Jak se   tehdy srdce   chvělo
v apoštolech   úžasem,
když jim   Pán dal   svoje tělo
před smrtelným   zápasem.
I nás   nyní ve   svátosti
tělem svým   a krví   hostí,
celý se   nám věnuje,
s námi   v nás   se raduje.
Závěr
6.  Proste za   nás Mistra   svého,
učitele našich   cest,
ať se   svatou vůlí   jeho
vždy a   rádi dáme   vést;
ať v   nás nikdy   nezhasíná
světlo pravdy   Boha Syna,
jenž nás   volá za   Otcem
s Duchem,   víry průvodcem.
Zpěvník ProScholy.cz 2023