bra trům je sest a rám Zpí 1. vej me na seň ce ne vám srd chvě je! čí cím. pla se ží Bo Syn. ší Je žíš, nás
Skrýt akordy
1.  Zpívejme píseň   naděje
bratrům a   sestrám plačícím.
Ať se   vám srdce   nechvěje!
Těší nás   Ježíš, Boží   Syn.
2.  On každou   ztrátu mění   v zisk,
i propast   hrobu prozáří,
on v   každé nouzi   jde nám   vstříc
a vrací   úsměv do   tváří.
3.  Dík, že   ti můžem   odevzdat
člověka, jehož   milujem,
jen ty   mu můžeš   život dát
a plnost   lásky v   nebi svém.
4.  Ať božská   tvoje dobrota
i ve   smrti ho   občerství,
puklý zvon   jeho života
přetaví ve   zvon vítězství.
5.  Pomoz nám,   Pane, ve   smrti
říci ti   Ano poslední,
jež celý   život posvětí
a nikdy   více nedozní.
Zpěvník ProScholy.cz 2024