di nu spo D Ho G Do du še bro C řeč sva C ho tro je mu jmé G ni a ce sva ho je C tro mu jmé D G ni nu. za A G ne nej po na nu. D D On Ti C žá do bro di ní, Je dné ho jí, pro D pra vos ti G vše C ne Tvé chny zdra vu je C u lo Tvé, mo ze všech ne G ru nu be G ko je svou D Te D ním. stí a sli to C mi lo
Skrýt akordy
  /:   G Dobrořeč duše   C  Hospodinu D
a celé   G nitro mé   jeho   C svatému jmé D nu. :/
R:  A   G nezapomínej na   C žádné jeho   dobrodiní D ,
on ti   G všechny tvé   C nepravosti promí D jí,
ze všech   G nemocí   C uzdravuje tělo   tv D é,
tebe   G korunuje svou   C milostí a   slitová D ním.
Zpěvník ProScholy.cz 2024