va, D / G C / G slá čest i G Ha R: lu ja, D / G le D G i moc, la D / G G chvá bro ře če D sus 4 ním, la A m 7 s do le ží. G ky C / D 3 G C / G ú cta A m 7 na i D / G dík To žeh nout nem D / E za kno ty pla me E m 7 Při 1. šel jsi cí, D / E nit změ jen rou dou E m 7 tna kvet lou roz du D / G v srd cích v za hra nu ti pus G D / E cích, D / E v srd cích C / D strá da C maj bez lás ky E m 7 da cích. ky lás H m 7 strá A m 7 bez čis tých, D / E ne slou žil kal se do E m 7 Sva 2. ctí ván D / E Král u kdo měl být E m 7 Ten, da ným, D / G pod Ne vin val no hy svým G u D / E tán, D / E tres vin Ne C / D byl po za C maj hřích E m 7 tres po tán. hřích za H m 7 byl A m 7
Skrýt akordy
R:  G Halelu D /G ja,   C /G slá D /G va,
čest i   G chvála s   A m 7 dobrořeče D 4 ním,   D
G síla i   D /G moc,   C /G úcta i   D /G dík
Tobě   A m 7 navěky   C /D nále G ží.
1.  E m 7 Přišel jsi   plamenem   D /E zažehnout
knoty   E m 7 vírou jen   doutnají D /E cí,
změnit   G pustinu v   zahradu   D /G rozkvetlou
v srdcích   C maj7 bez lásky   C /D strádají D /E cích,
v srdcích   A m 7 bez lásky   H m 7 strádají E m 7 cích.
2.  E m 7 Svatý se   dotýkal   D /E nečistých,
sloužil   E m 7 Ten, kdo   měl být   uctí D /E ván
Král   G umýval nohy   svým   D /G poddaným,
Nevin C maj7 ný za   hřích   C /D byl potres D /E tán,
Nevin A m 7 ný za   hřích   H m 7 byl potres E m 7 tán.
Zpěvník ProScholy.cz 2024