jím, Bo sto že, Před 1. tvou tvá ří nic lze skrýt, před te bou se bou ne před te chem ce ma lo moc Hří za ta jit. bě, Ot ci, vím, že chceš ce k to spí nám ru vit. zdra u chceš u vím, že zdra vit,
Skrýt akordy
  Vstup
1.  Před tvou   tváří stojím,   Bože,
před tebou   se nelze   skrýt,
nic před   tebou zatajit.
Hříchem celý   malomocný
spínám ruce   k tobě,   Otci,
/: vím,   že mě   chceš uzdravit.   :/
2.  Tíha vin   mě trápí,   Kriste,
klesám jako   suchý list
hnaný větrem   do všech   míst.
Uzdrav mě   svým božským   tělem,
buď i   pro mě   Spasitelem.
/: Řekni   slovo, budu   čist. :/
Před evangeliem
3.  Obraťte se,   Bůh se   blíží,
změňte život,   teď je   čas!
slyším volat   Boží hlas.
Kriste, s   láskou voláš   hříšné,
vážně varuješ   však pyšné.
/: Šťasten,   kdo se   smíří včas.   :/
Obětní průvod
4.  Přijmi, Otče,   dary smíru.
Hrubý nevděk   našich vin
láskou nahradí   tvůj Syn.
V darech   i nás   proměň, Kriste,
stvoř nám   srdce nové,   čisté,
/: ať   jsme novým   stvořením. :/
Přijímání
5.  Pojďte jíst,   tak zveš   nás, Pane:
Tělo mé   je z   nebe chléb,
nesmíte už   hladovět!
Dám vám   radost, sílu   k boji,
dám lék,   který rány   hojí,
/: unaveným   nový vzlet.   :/
Díky
6.  Děkuji ti,   živý Kriste,
zázrak se   v mé   duši stal,
vracíš mi,   co hřích   mi vzal.
Nebe chceš   mít v   srdci chudém,
my dva   spolu jedno   budem.
/: Navždy   zlo ode   mě vzdal.   :/
Závěr
7.  Uzdraven jsi,   nehřeš více,
vlídně napomíná   Pán.
Raduji se,   nejsem sám.
Kriste, když   zlo hlavu   zvedá,
láska tvá   mi klesnout   nedá.
/: Ty   jsi se   mnou. Vytrvám.   :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024