G Hos po chval te di na, te slu E m Chval R: ci, E m žeb Chval ja. E m lu te slu žeb Je ho D jmé le ha no G zra v srd cích ných, E m Tam, 1. pláč zní kde vo E m své. slo Bůh po D
Skrýt akordy
R:  Chvalte služe E m bníci,
chvalte Hospo G dina,
Jeho   D jméno hale E m luja.
1.  /:   E m Tam, kde   zní pláč   v srdcích   G zraněných,
Bůh posí D lá slovo   E m své. :/
2.  /:   E m Pán volá   nás k   sobě   G na Sión,
kde přebý D vá ve   slávě   E m své. :/
3.  /:   E m Tam děti   tvé tančí   G radostí,
o jménu   D Tvém zpíva E m jí. :/
4.  /:   E m Kéž Boží   lid slavně   G zvítězí,
vlož ruku   D svou na   E m Sión. :/
5.  /:   E m Bůh otvírá   stále   G náruč svou,
On přichá D zí k   těm, kdo   hleda E m jí. :/
6.  /:   E m Bůh pro   svůj lid   žehná   G celou zem,
pokoj ať   D má Jeruza E m lém. :/
Zpěvník ProScholy.cz 2024